Centrum informacyjne

Szukasz więcej informacji o produktach WD? Jesteś we właściwym miejscu. Wybierz produkt:

My Cloud Support

Centrum informacyjne

My Cloud – osobista pamięć masowa w chmurze – umożliwia Ci dostęp do wszystkich Twoich zdjęć, filmów, muzyki i plików ze wszystkich urządzeń; pliki są bezpieczne, utrzymywane w należytym porządku i pod Twoją pełną kontrolą.

Przetestuj nasze oprogramowanie, aplikacje, przydatne artykuły i dowiedz się, jak możesz maksymalnie wykorzystać swoją osobistą pamięć masową w chmurze.

Pobierz aplikacje

My Cloud

Aplikacja mobilna

Przesyłanie, otwieranie i udostępnianie plików w każdej chwili i w dowolnym miejscu, na tablecie lub smartfonie.

iOS

WD Sync

Aplikacja do synchronizacji plików

Synchronizuj swoje ulubione dane na wszystkich komputerach i w My Cloud, a pliki zawsze będą aktualne i dostępne na wszystkich urządzeniach.

Mac

Program WD SmartWare

Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych

Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych umożliwia automatyczne, ciągłe tworzenie kopii zapasowych wszystkich Twoich plików.


WD Access

Narzędzie do zarządzania urządzeniem

W prosty sposób uzyskuj dostęp do swojego urządzenia WD, sprawdzaj jego status i zmieniaj ustawienia.

Mac

Jak skonfigurować urządzenie My Cloud na komputerze

 1. Włącz zasilanie urządzenia My Cloud.
 2. Podłącz urządzenie My Cloud do routera.
 3. Przejdź na stronę www.mycloud.com/setup.
 4. Kliknij przycisk Rozpocznij.
 5. Wprowadź informacje określające sposób, w jaki chcesz korzystać z konta MyCloud.com:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Nazwa użytkownika, której chcesz używać na urządzeniu
  • Adres e-mail, który ma być używany przez urządzenie MyCloud
  • Potwierdź adres e-mail
 6. Sprawdź adres e-mail i potwierdź go.
 7. Utwórz hasło do konta MyCloud.com.
 8. Zaloguj się na konto MyCloud.com, aby uzyskać dostęp do plików.
 9. Opcja pobierania i instalowania programu WD Sync służy do przenoszenia plików z komputera na urządzenie My Cloud i synchronizowania folderów na różnych urządzeniach.
  • Wprowadź hasło do konta użytkownika.
  • Wybierz dodatkowe foldery, które chcesz synchronizować, korzystając z urządzenia My Cloud.
  • Program WD Sync rozpocznie skanowanie i synchronizowanie plików.

Konfigurowanie urządzenia My Cloud za pośrednictwem komputera (zaawansowane)

 1. Włącz zasilanie urządzenia My Cloud.
 2. Podłącz urządzenie My Cloud do routera.
 3. Dostęp do sieciowego interfejsu nawigacyjnego urządzenia My Cloud. Aby otworzyć sieciowy interfejs nawigacyjny urządzenia My Cloud:
  • Windows: otwórz przeglądarkę sieciową i wpisz w pasku adresu //devicename (lub adres IP urządzenia)
  • Mac OSX: otwórz przeglądarkę sieciową i wpisz w pasku adresu //devicename.local (lub adres IP urządzenia)
 4. Zaznacz opcję EULA.
 5. Kliknij przycisk Rozpocznij.
 6. Wprowadź informacje określające sposób, w jaki chcesz korzystać z konta MyCloud.com:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Nazwa użytkownika, której chcesz używać na urządzeniu
  • Adres e-mail, który ma być używany przez konto MyCloud.com
  • Potwierdź adres e-mail
 7. Sprawdź adres e-mail i potwierdź go.
 8. Utwórz hasło do konta MyCloud.com.
 9. Kliknięcie przycisku Gotowe spowoduje połączenie użytkownika z urządzeniem MyCloud.com poprzez stronę MyCloud.com.

Jak przeprowadzić aktualizację do systemu My Cloud OS 3

Z aplikacji My Cloud na urządzeniu mobilnym

 1. Uruchom aplikację My Cloud Mobile.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Ze swojego komputera

 1. Przejdź do interfejsu nawigacyjnego My Cloud. Aby otworzyć sieciowy interfejs nawigacyjny urządzenia My Cloud:
  1. Windows: Otwórz przeglądarkę sieciową i wpisz w pasku adresu //devicename (lub adres IP urządzenia).
  2. Mac OS X: Otwórz przeglądarkę sieciową i wpisz w pasku adresu //devicename.local (lub adres IP urządzenia).
 2. W głównym menu kliknij opcję Ustawienia.
 3. Wybierz kartę Oprogramowanie układowe.
 4. Kliknij przycisk Sprawdź dostępność aktualizacji.

Z aplikacji My Cloud na komputerze

 1. Uruchom aplikację WD My Cloud.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W jaki sposób ładować pliki do urządzenia My Cloud

Po fizycznym podłączeniu urządzenia My Cloud wykonaj następującą procedurę, aby uzyskać dostęp do foldera Public (Publiczny) w urządzeniu.

Aby załadować plik:

Windows 8/8.1/10:

 1. Na stronie Start wpisz Komputer
 2. Kliknij opcję Komputer.
 3. W lewym okienku kliknij pozycję Sieć.
 4. Kliknij dwukrotnie urządzenie My Cloud i zlokalizuj w urządzeniu folder Public (Publiczny).
 5. Kliknij dwukrotnie folder Public. Od tej chwili można przeciągać i upuszczać pliki do i z foldera Public udostępnionego za pomocą Eksploratora Windows.

Windows 7

 1. Kliknij ikonę Windows oraz opcje Sieć lub Start > Komputer > Sieć
 2. Kliknij dwukrotnie urządzenie My Cloud i zlokalizuj w urządzeniu folder Public (Publiczny).
 3. Kliknij dwukrotnie folder Public. Od tej chwili można przeciągać i upuszczać pliki do i z foldera Public udostępnionego za pomocą Eksploratora Windows.

Mac OS X

 1. W oknie programu Finder kliknij pozycję My Cloud w obszarze elementów udostępnionych na pasku bocznym.
 2. Jeśli zostanie wyświetlona strona autoryzacji, wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło lub wybierz opcję Gość, a następnie kliknij przycisk Połącz. Zostanie wyświetlony folder Public (Publiczny).
 3. Kliknij dwukrotnie folder Public. Od tej chwili można przeciągać i upuszczać pliki do i z foldera Public udostępnionego za pomocą programu Finder.

Jak uzyskać dostęp do plików i udostępnić je przy użyciu MyCloud.com

Aby uzyskać dostęp do plików z dowolnej zgodnej przeglądarki internetowej:

 1. Przejdź do strony www.mycloud.com.
 2. Zaloguj się na stronie MyCloud.com, korzystając z danych uwierzytelniania konta.

Aby udostępnić pliki z dowolnej zgodnej przeglądarki internetowej:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz udostępnić, i wybierz opcję Udostępnij.
  1. Wybierz opcję Wyślij łącze, aby utworzyć i udostępnić wiadomość e-mail, korzystając z łącza, które można przekazywać i udostępniać.
  2. Wybierz opcję Wyślij prywatne łącze, aby utworzyć i udostępnić wiadomość e-mail, która wymaga konta MyCloud.com. Zapewnia ona większą kontrolę nad dostępem do plików.
   • Możesz również określić, czy inni użytkownicy mogą edytować plik.

Aby zarządzać udostępnionymi plikami lub uzyskać do nich dostęp:

 1. Kliknij przycisk Udostępnione
  1. Aby zobaczyć pliki udostępnione przez innych, wybierz opcję Udostępnione dla mnie
  2. Aby zobaczyć pliki udostępniane przez Ciebie innym osobom, kliknij Udostępniane innym
   • Dostęp do udostępnionych plików można wycofać tutaj.

Jak uzyskać dostęp do plików i udostępnić je, korzystając z aplikacji mobilnych My Cloud

Aplikacja mobilna My Cloud dla systemów iOS i Android.

 1. Pobierz aplikację mobilną My Cloud ze sklepu internetowego swojego urządzenia.
 2. Jeśli po raz pierwszy instalujesz aplikację lub ją uruchamiasz, konieczne będzie zalogowanie się na konto MyCloud.com.
 3. Zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń, które można dodać do aplikacji My Cloud. Naciśnij ikonę urządzenia, które chcesz dodać, i kliknij przycisk OK.
 4. Jeśli chcesz automatycznie wykonywać kopie zapasowe zdjęć i filmów wykonanych smartfonem lub tabletem, wybierz opcję, której chcesz używać do przesyłania plików.
  • Program poprosi o wskazanie położenia zdjęć i plików, które mają być przesyłane.
 5. W aplikacji My Cloud po lewej stronie zostaną wyświetlone udziały. Naciśnij pliki lub foldery, które chcesz przeglądać i do których chcesz uzyskać dostęp.
  • Pliki ze zdjęciami, filmami i muzyką można filtrować, aby łatwo znaleźć wybrane typy multimediów.
  • Naciśnij typ multimediów w dolnej części okna nawigacyjnego, aby przełączyć widok.

Jak udostępniać pliki z aplikacji My Cloud

 1. Przejdź do zawartości, którą chcesz udostępniać.
 2. Naciśnij ikonę „trzy kropki” w górnej części okna nawigacji i wyświetl menu Opcje.
 3. Wybierz pliki, które chcesz udostępnić.
 4. W Działania wybierz opcję Udostępnij.
  • Udostępnij łącze – ta opcja generuje wiadomość e-mail z łączem, które można przekazać i udostępnić innym.
  • Udostępnij prywatnie – ta opcja wymaga, aby osoba odbierająca plik założyła konto MyCloud.com.

Jak skonfigurować program WD Sync i używać go

Program WD Sync ułatwia synchronizację plików i zapewnia ich dostępność dla wszystkich urządzeń. To wygodny sposób automatycznego przenoszenia plików na urządzenie My Cloud.

Jeśli masz więcej komputerów, wykonaj poniższe czynności na każdym z nich.

Jak zainstalować program WD Sync:

Program WD Sync można zainstalować podczas konfigurowania. Jeśli program WD Sync nie został zainstalowany podczas konfigurowania lub jeśli konfigurujesz drugi komputer, możesz pobrać plik instalacyjny programu WD Sync tutaj (Mac) lub tutaj (Windows).

 1. Po pobraniu otwórz plik, aby rozpocząć instalowanie.
 2. Zaloguj się na swoje konto MyCloud.com i wybierz urządzenie My Cloud, którego chcesz używać z programem WD Sync.
  • Program WD Sync będzie automatycznie bez przerwy synchronizować pliki z folderu My Cloud, które zostaną dodane do sekcji Ulubione na Twoich komputerach.
   • Wszystkie pliki zapisane w folderze My Cloud zostaną automatycznie skopiowane na urządzenie My Cloud.
   • Możesz dodać również inne foldery, które chcesz synchronizować z urządzeniem My Cloud.
  • Aby zmienić konfigurację programu WD Sync, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę WD na pasku zadań lub pasku menu.
   • Wybierz pozycję Ustawienia.
    • Foldery: Dodaj lub usuń foldery, które mają być synchronizowane z urządzeniem My Cloud.
    • Usunięte pliki: Możesz przeciągnąć dotychczas synchronizowane foldery do okna ustawień programu WD Sync, aby uzyskać dostęp do plików, które chcesz z nich usunąć.
    • Historia wersji: Możesz przeciągnąć dotychczas synchronizowany plik do okna ustawień programu WD Sync, a uzyskasz dostęp nawet do 5 wcześniej synchronizowanych wersji tego pliku.

W jaki sposób dodać rodzinę i znajomych do urządzenia My Cloud

Rodzina i znajomi mogą być użytkownikami napędu My Cloud. Każdy członek rodziny i znajomy będzie miał swoje hasło dostępu, chroniony udział do przechowywania danych oraz dostęp do plików.

Aby dodać rodzinę lub znajomych i nadać im uprawnienia do przechowywania plików i dostęp do nich w My Cloud:

Na komputerze:

 1. Zaloguj się na stronie www.mycloud.com na żądane konto MyCloud.com.
 2. Kliknij urządzenie My Cloud (znajduje się z lewej strony ekranu).
 3. Kliknij ikonę z kołem zębatym, aby wyświetlić okno dialogowe urządzeń.
 4. Kliknij opcję Zarządzaj użytkownikami.
 5. Kliknij opcję Dodaj użytkownika i wpisz następujące informacje, aby mu nadać uprawnienia dostępu:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres e-mail
  • Potwierdź adres e-mail
  • Nazwa użytkownika urządzenia
  • Kliknij przycisk Gotowe.
 6. Nowy użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z instrukcjami, w jaki sposób potwierdzić adres e-mail, oraz łącze umożliwiające połączenie ze stroną MyCloud.com.

Z aplikacji My Cloud na urządzeniu mobilnym:

 1. Uruchom aplikację My Cloud.
 2. Przejdź do menu aplikacji My Cloud, przesuwając w prawo krawędź ekranu.
 3. Naciśnij ikonę koła zębatego urządzenia, do którego chcesz dodać nowego użytkownika.
 4. Naciśnij opcję Użytkownicy.
 5. Naciśnij opcję Dodaj użytkownika.
 6. Wpisz imię nowego użytkownika i jego adres e-mail.
 7. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z instrukcjami, jak utworzyć swoje konto.

Jak uzyskać dostęp do sieciowego interfejsu nawigacyjnego

Interfejs sieciowy systemu My Cloud OSX umożliwia administratorom i użytkownikom wprowadzanie zmian w funkcjach i ustawieniach urządzenia My Cloud. Sieciowy interfejs nawigacyjny urządzenia My Cloud jest dostępny również w przeglądarce internetowej.

Aby otworzyć sieciowy interfejs administracyjny urządzenia My Cloud:

 • Windows: otwórz przeglądarkę sieciową i wpisz w pasku adresu //devicename (lub adres IP urządzenia)
 • Mac OS X: otwórz przeglądarkę sieciową i wpisz w pasku adresu //devicename.local (lub adres IP urządzenia)

Jak wykonać kopię zapasową na komputerze MAC

My Cloud jest zgodny z programem do tworzenia kopii zapasowych Apple Time Machine.

Aby wykonać kopię zapasową danych z komputera Apple w urządzeniu My Cloud i aplikacji Apple Time Machine:

 1. Na komputerze Apple kliknij logo Apple w pasku menu, aby uzyskać dostęp do opcji Preferencje systemu.
 2. Z menu Preferencje systemu wybierz i uruchom aplikację Time Machine.
 3. Jeśli wyświetli się komunikat, że lokalizacja pamięci masowej dla kopii zapasowych wykonywanych przez program Time Machine nie została określona, kliknij opcję Konfiguruj oprogramowanie Time Machine.
 4. Kliknij opcję Wybierz dysk do utworzenia kopii zapasowej i wybierz WD My Cloud.
 5. Kliknij opcję Użyj do tworzenia kopii zapasowych.
 6. Na żądanie wybierz opcję Gość i kliknij przycisk Połącz.
 7. Ustaw przełącznik programu Time Machine na Włącz.
 8. Dodaj ikonę menu rozwijanego programu Time Machine do paska menu, zaznaczając pole wyboru Pokaż stan programu Time Machine na pasku menu.

Jak wykonać kopię zapasową na komputerze z systemem Windows

Za pomocą WD SmartWare utwórz kopie zapasowe wszystkich lub wybranych kategorii plików.

Aby wykorzystać WD SmartWare do tworzenia kopii zapasowych kategorii plików, wystarczy, że wykonasz następujące działania:

Działanie 1: Pobranie i zainstalowanie oprogramowania WD SmartWare.

 1. Pobranie oprogramowania WD SmartWare.
 2. Uruchomienie pliku .exe, aby rozpocząć instalację, następnie postępowanie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Działanie 2: Wykonanie kopii zapasowych kategorii plików za pomocą programu WD SmartWare.

 1. Uruchomienie programu WD SmartWare i wykonanie poniższych działań:
  1. Na pasku zadań systemu kliknij ikonę WD QuickView.
  2. Z menu podręcznego wybierz polecenie WD SmartWare.
 2. Na ekranie początkowym wykonaj następujące działania (w zależności od konfiguracji):
  1. Jeśli w Twojej sieci jest kilka urządzeń WD, wybierz to, którego chcesz używać do tworzenia kopii zapasowych.
  2. Jeśli w Twoim komputerze jest kilka dysków twardych lub partycji, kliknij strzałkę pod ikoną komputera i wybierz z menu rozwijanego żądany dysk.
 3. Kliknij kartę Kopia zapasowa.
 4. Upewnij się, że program WD SmartWare został skonfigurowany do tworzenia kopii zapasowych kategorii.

Uwaga: Jeśli jest ustawione wykonywanie kopii zapasowej kategorii, w górnym lewym rogu ekranu pojawi się komunikat: Gotowy do wykonania kopii zapasowej kategorii.

Jeśli pojawi się komunikat Gotowy do wykonania kopii zapasowej pliku, zmień tryb kopii zapasowej, klikając opcję Przełącz na kopię zapasową kategorii.

 1. Kliknij opcję Widok zaawansowany.
 2. W sekcji Widok szczegółów wykonaj jedno z następujących działań:
  1. Wybierz wszystkie kategorie plików do tworzenia kopii zapasowych .
  2. Kliknij przycisk Dalej, aby wybrać konkretne kategorie do kopii zapasowej.
   Uwaga: Znacznik wskazuje, że kategoria została wybrana do tworzenia kopii zapasowej.
  3. Kliknij opcję Zastosuj zmiany.
  4. Kliknij przycisk Rozpocznij wykonywanie kopii zapasowej.

Pomoc techniczna – kontakt

 • NAS
  (855) 842-5370
 • Obsługa gwarancyjna
  1 (800) 275-4932
 • Ogólna obsługa techniczna
  1 (800) 275-4932