Výukové centrum

Hledáte další informace o produktech společnosti WD? Jste na správném místě. Vyberte si produkt:

My Cloud Support

Výukové centrum

Osobní cloudové úložiště My Cloud vám všude poskytuje přístup k fotografiím, videím, hudbě a souborům ze všech vašich zařízení a současně tento obsah uchovává tam, kam patří: v bezpečí pod vaší střechou a zcela pod vaší kontrolou.

Vyzkoušejte náš software, aplikace a užitečná témata, která vám pomohou využít naplno výhody osobního cloudového úložiště.

Stáhnout aplikace

My Cloud

Mobilní aplikace

Nahrávání, přístup a sdílení obsahu s tablety a chytrými telefony kdykoli a kdekoli

iOS

Nástroj WD Sync

Aplikace pro synchronizaci souborů

Udržujte svůj oblíbený obsah synchronizovaný ve všech počítačích a zařízeních My Cloud, aby byly vaše důležité soubory vždy aktuální a dostupné ve všech zařízeních.

Mac

WD SmartWare

Zálohovací software

Zálohovací software, který využívá automatické a nepřetržité zálohování všech vašich souborů.


WD Access

Nástroj pro správu zařízení

Snadný přístup k vašemu zařízení společnosti WD, kontrola stavu a konfigurace nastavení zařízení.

Mac

Nastavení úložiště My Cloud prostřednictvím počítače

 1. Zapněte zařízení My Cloud.
 2. Připojte zařízení My Cloud k routeru.
 3. Přejděte na adresu www.mycloud.com/setup.
 4. Klikněte na položku Začínáme.
 5. Zadejte informace, které chcete s účtem MyCloud.com používat.
  • Jméno
  • Příjmení
  • Uživatelské jméno, které chcete v zařízení používat.
  • E-mailová adresa, kterou chcete používat se zařízením My Cloud.
  • Potvrďte e-mailovou adresu.
 6. Zkontrolujte v doručených e-mailech e-mail s potvrzením.
 7. Vytvořte heslo účtu MyCloud.com.
 8. Abyste mohli přistupovat k souborům ve službě MyCloud.com, přihlaste se k účtu MyCloud.com.
 9. Můžete si stáhnout a nainstalovat nástroj WD Sync, který vám pomůže přesunovat soubory z počítače do zařízení My Cloud a zajistí synchronizaci složek mezi zařízeními.
  • Zadejte heslo k uživatelskému účtu.
  • Vyberte veškeré další složky, které chcete synchronizovat s úložištěm My Cloud.
  • Nástroj WD Sync zahájí prohledávání a synchronizaci souborů.

Nastavení úložiště My Cloud prostřednictvím počítače (pokročilé)

 1. Zapněte zařízení My Cloud.
 2. Připojte zařízení My Cloud k routeru.
 3. Přejděte k webovému řídicímu panelu zařízení My Cloud. Otevření řídicího panelu My Cloud:
  • Windows: Spusťte prohlížeč a zadejte do řádku pro adresu text //nazevzarizeni (nebo IP adresu zařízení).
  • Mac OSX: Spusťte prohlížeč a zadejte do řádku pro adresu text //nazevzarizeni.local (nebo IP adresu zařízení).
 4. Projděte si smlouvu EULA.
 5. Klikněte na položku Začínáme.
 6. Zadejte informace, které chcete s účtem MyCloud.com používat.
  • Jméno
  • Příjmení
  • Uživatelské jméno, které chcete v zařízení používat.
  • E-mailová adresa, kterou chcete používat s účtem MyCloud.com.
  • Potvrďte e-mailovou adresu.
 7. Zkontrolujte v doručených e-mailech e-mail s potvrzením.
 8. Vytvořte heslo účtu MyCloud.com.
 9. Kliknutím na tlačítko Hotovo se připojíte k zařízení My Cloud prostřednictvím webového přístupu MyCloud.com.

Upgrade na verzi My Cloud OS3

Z mobilní aplikace My Cloud

 1. Spusťte mobilní aplikaci My Cloud
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Z vašeho počítače

 1. Přejděte na řídicí panel My Cloud. Otevření řídicího panelu My Cloud:
  1. Windows: Spusťte prohlížeč a zadejte do řádku pro adresu text //nazevzarizeni (nebo IP adresu zařízení).
  2. Mac OSX: Spusťte prohlížeč a zadejte do řádku pro adresu text //nazevzarizeni.local (nebo IP adresu zařízení).
 2. V hlavní nabídce klikněte na možnost Nastavení.
 3. Vyberte záložku Firmware.
 4. Klikněte na tlačítko Vyhledat aktualizace.

V aplikaci My Cloud pro stolní počítače

 1. Spusťte aplikaci My Cloud pro stolní počítače.
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jak nahrát soubory do úložiště My Cloud

Po fyzickém připojení zařízení My Cloud přejděte následujícím způsobem do složky Public (Veřejné).

Nahrání souboru:

Systém Windows 8/8.1/10:

 1. Na stránce Start zadejte text Počítač
 2. Klikněte na Počítač.
 3. V levém podokně klikněte na položku Síť.
 4. Dvakrát klikněte na zařízení My Cloud a vyhledejte v něm složku Public.
 5. Dvakrát klikněte na složku Public. Do složky Public (stejně jako z této složky) můžete nyní přetahovat soubory prostřednictvím Průzkumníku Windows.

Windows 7

 1. Klikněte na ikonu Windows a klikněte na volbu Síť nebo Start > Počítač > Síť
 2. Dvakrát klikněte na zařízení My Cloud a vyhledejte v něm složku Public.
 3. Dvakrát klikněte na složku Public. Do složky Public (stejně jako z této složky) můžete nyní přetahovat soubory prostřednictvím Průzkumníku Windows.

Mac OS X

 1. V okně Finder klikněte v seznamu sdílených položek na postranním panelu na zařízení My Cloud.
 2. Pokud se zobrazí stránka pro ověření uživatele, zadejte uživatelské jméno a heslo nebo zvolte možnost Host a kliknutím na volbu Připojit zobrazte sdílenou složku Public.
 3. Dvakrát klikněte na složku Public. V nástroji Finder můžete nyní přetahovat soubory do složky Public (a z ní).

Přístup k souborům a jejich sdílení pomocí webu MyCloud.com

Přístup k souborům z libovolného kompatibilního prohlížeče:

 1. Přejděte na adresu www.mycloud.com.
 2. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů k účtu MyCloud.com.

Sdílení souborů z libovolného kompatibilního webového prohlížeče:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na položku, kterou chcete sdílet, a vyberte možnost Sdílet.
  1. Vyberte možnost Odeslat odkaz, pokud chcete vytvořit a sdílet e-mail s odkazem, který je možné předávat dál a sdílet.
  2. Vyberte možnost Odeslat soukromý odkaz, pokud chcete vytvořit a sdílet e-mail vyžadující účet MyCloud.com. To vám poskytne větší kontrolu nad přístupem k souborům.
   • Uživatelům můžete také povolit nebo zakázat úpravy souboru.

Správa a přístup ke sdíleným souborům:

 1. Klikněte na položku Sdílený obsah.
  1. Chcete-li zobrazit soubory, které s vámi sdílí ostatní, vyberte možnost Sdíleno se mnou.
  2. Chcete-li zobrazit soubory, které sdílíte s ostatními, vyberte možnost Sdíleno s ostatními.
   • Zde je možné odebrat přístup ke sdíleným souborům.

Přístup k souborům a jejich sdílení z mobilních aplikací My Cloud

Mobilní aplikace My Cloud je k dispozici pro systém iOS a Android.

 1. Mobilní aplikaci My Cloud si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi pro vaše chytrá zařízení.
 2. Pokud aplikaci instalujete nebo používáte poprvé, bude nutné se přihlásit k účtu MyCloud.com.
 3. Zobrazí se seznam dostupných zařízení, která lze přidat do aplikace My Cloud. Klepněte na zařízení, které chcete přidat, a stiskněte tlačítko OK.
 4. Pokud chcete automaticky zálohovat fotografie a videa z chytrého telefonu nebo tabletu, vyberte možnost, kterou chcete použít k nahrávání souborů.
  • Budete požádání o výběr umístění fotografií a videí určených k nahrání.
 5. Aplikace My Cloud zobrazí položky Sdílené složky na své levé straně. Chcete-li procházet obsah a přistupovat k němu, přejděte k němu klepnutím na soubory nebo složky.
  • Mezi soubory fotografií, hudby a videa lze pomocí filtrování snadno nalézt různé typy médií.
  • Mezi zobrazeními můžete přepínat klepnutím na typ média v dolní části navigačního okna.

Sdílení souborů z aplikace My Cloud

 1. Přejděte k obsahu, který chcete sdílet.
 2. Klepnutím na ikonu tří teček (nachází se v horní části navigačního okna) zobrazte položku Nabídka možností.
 3. Vyberte soubory, které chcete sdílet.
 4. V části Nabídka akcí zvolte možnost Sdílet.
  • Sdílet odkaz – Tato možnost vygeneruje e-mail s odkazem, který bude možné předat dál a sdílet s ostatními.
  • Sdílet soukromě – Tato možnost vyžaduje, aby si uživatel, který chce soubor přijmout, vytvořil účet MyCloud.com.

Nastavení a používání nástroje WD Sync

Nástroj WD Sync zajišťuje snadnou synchronizaci a dostupnost všech souborů ve všech zařízeních. Jde o snadný způsob automatického přesunování souborů do zařízení My Cloud.

Pokud máte více počítačů, postupujte v jednotlivých počítačích podle následujících pokynů.

Instalace nástroje WD Sync:

Nástroj WD Sync je k dispozici při procesu nastavení. Pokud nebyl nástroj WD Sync nainstalován při procesu nastavení nebo nastavujete druhý počítač, můžete si instalační soubor nástroje WD Sync stáhnout zde (Mac) a zde (Windows).

 1. Po stažení zahajte instalaci spuštěním souboru.
 2. Přihlaste se k účtu MyCloud.com a vyberte zařízení My Cloud, které chcete s nástrojem WD Sync používat.
  • Nástroj WD Sync automaticky a nepřetržitě synchronizuje soubory ze složky My Cloud, které budou přidány do části Oblíbené.
   • Veškerý obsah přidaný do složky My Cloud bude automaticky zkopírován do zařízení My Cloud.
   • Můžete také vybrat další složky, které budou synchronizovány se zařízením My Cloud.
  • Chcete-li provést změny nastavení nástroje WD Sync, klikněte pravým tlačítkem na ikonu WD v oznamovací oblasti nebo na panelu nabídek.
   • Vyberte možnost Nastavení.
    • Složky: Můžete přidat a odebrat složky, které budou synchronizovány se zařízením My Cloud.
    • Odstraněné soubory: Pokud chcete přistupovat k souborům, které byly odstraněny z již synchronizovaných složek, přetáhněte tyto složky do okna nastavení nástroje WD Sync.
    • Historie verzí: Pokud chcete zobrazit až 5 dříve synchronizovaných verzí souboru, přetáhněte tento soubor do okna nastavení nástroje WD Sync.

Přidání rodiny a přátel do zařízení My Cloud

Rodina a přátelé se mohou stát „uživateli" zařízení My Cloud. Každý člen rodiny nebo přítel bude mít svou sdílenou složku, do které bude ukládat soubory a přistupovat k nim.

Přidání členů rodiny nebo přátel a udělení přístupu k ukládání a přistupování k souborům v úložišti My Cloud:

Z počítače:

 1. Přihlaste se k webu www.mycloud.com pomocí účtu MyCloud.com.
 2. Klikněte na zařízení My Cloud (v levé horní části obrazovky).
 3. Kliknutím na ikonu ozubeného kola zobrazte dialogové okno pro zařízení.
 4. Klikněte na položku Spravovat uživatele.
 5. Klikněte na položku Přidat uživatele a zadejte následující informace o uživateli, kterému chcete udělit přístup k zařízení My Cloud.
  • Jméno
  • Příjmení
  • E-mailová adresa
  • Potvrzení e-mailové adresy
  • Uživatelské jméno zařízení
  • Klikněte na možnost Hotovo.
 6. Nový uživatel obdrží společně s přístupem e-mail s pokyny k potvrzení e-mailové adresy a odkaz na připojení ke službě MyCloud.com.

Z mobilní aplikace My Cloud:

 1. Spusťte aplikaci My Cloud
 2. Přejděte k nabídce aplikace My Cloud přetažením prstem doprava na okraji obrazovky.
 3. U zařízení, ke kterému chcete přidat uživatele, klepněte na ikonu ozubeného kola.
 4. Klepněte na možnost Uživatelé.
 5. Klepněte na možnost Přidat uživatele.
 6. Zadejte křestní jméno a e-mailovou adresu nového uživatele.
 7. Tento uživatel obdrží e-mail s pokyny k vytvoření účtu.

Přístup k webovému řídicímu panelu

Webový řídicí panel My Cloud OSX představuje místo, kde mohou správci a uživatelé měnit funkce a nastavení zařízení My Cloud. K webovému řídicímu panelu My Cloud lze přistupovat také z webového prohlížeče.

Otevření webového řídicího panelu My Cloud:

 • Windows: Spusťte prohlížeč a zadejte do řádku pro adresu text //nazevzarizeni (nebo IP adresu zařízení).
 • Mac OSX: Spusťte prohlížeč a zadejte do řádku pro adresu text //nazevzarizeni.local (nebo IP adresu zařízení).

Soukromé sdílení obsahu s přáteli

 1. Vyberte složku nebo soubory, které chcete sdílet...
 2. Na horním panelu akcí klikněte pravým tlačítkem na vybranou položku a vyberte příkaz Sdílet odkaz NEBO klikněte na příkaz Sdílet odkaz.
 3. V okně Sdílet odkaz vyberte možnost Soukromý odkaz.
 4. Zadejte e-mailové adresy nebo vyberte uživatele, se kterými chcete sdílet soubory nebo složky.
 5. Klikněte na položku Sdílet odkaz.
 6. Aby mohli vaši přátelé zobrazovat sdílené soubory a složky, budou si muset vytvořit účet a přihlásit se.

Zálohování počítače se systémem Windows

Zálohování všech nebo vybraných kategorií souborů pomocí softwaru WD SmartWare

Chcete-li k zálohování kategorií souborů (všech nebo pouze určitých) používat software WD SmartWare, postupujte následovně:

Akce 1: Stažení a instalace softwaru WD SmartWare

 1. Stáhněte si software WD SmartWare.
 2. Zahajte instalaci spuštěním souboru .exe a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

Akce 2: Zálohování kategorií souborů pomocí softwaru WD SmartWare

 1. Spusťte software WD SmartWare následujícím postupem:
  1. V oznamovací oblasti klikněte na ikonu WD QuickView.
  2. Ve vyskakovací nabídce vyberte možnost WD SmartWare.
 2. Na obrazovce Domů proveďte v závislosti na nastavení následující akce:
  1. Pokud je k síti připojeno více než jedno zařízení WD, vyberte zařízení, které chcete použít jako zálohu.
  2. Pokud je v počítači více než jeden interní pevný disk nebo oddíl disku, klikněte na šipku pod ikonou počítače a vyberte z rozbalovací nabídky požadovanou položku.
 3. Klikněte na kartu Zálohování.
 4. Zkontrolujte, zda je v softwaru WD SmartWare nastaveno zálohování kategorií.

Poznámka: Pokud je nastaveno zálohování kategorií, zobrazí se v levém horním rohu zpráva „Systém je připraven provést zálohování kategorií".

Pokud se zobrazí zpráva „Systém je připraven provést zálohování souborů", změňte režim zálohování kliknutím na položku Přepnout na zálohování kategorií.

 1. Klikněte na možnost Rozšířené zobrazení.
 2. V části Podrobné zobrazení proveďte jednu z následujících akcí:
  1. Vyberte všechny kategorie k zálohování.
  2. Pokud chcete zálohovat pouze určité kategorie, klikněte vedle nich.
   Poznámka: Znaménko zaškrtnutí označuje, že kategorie je vybrána k zálohování.
  3. Klikněte na tlačítko Použít změny.
  4. Klikněte na tlačítko Zahájit zálohování.

Kontaktovat podporu

 • NAS
  (855) 842-5370
 • Záruční podpora
  1 (800) 275-4932
 • Všeobecná podpora
  1 (800) 275-4932